Kdysi Bůh byl jeden z nás

1. Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává, i když se všechno mění. Ve Své slávě čeká, že zavoláš Ho aspoň jednou.
I. Je! Je! Bůh je v nás! Je! Je! Jeden z nás. Je, je, je, je, je.
R.: Kdysi Bůh byl jeden z nás. Sestoupil a strávil čas. Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří.

2. Potkáváš Jeho tvář na ulicích, hledáváš ve hvězdách létavicích stopy znamení, co zlý sny plaší a nosí naději, že ráno je bližší.
I. Je!…
R.: Kdysi…

3. Hledá, kdo mu uvěří. Proč slyší jenom někteří. Rány, co stloukají mu kříž. Tu lásku nikdy nezměříš, tu lásku nikdy nezměříš, tu lásku nikdy nezměříš…