Kéž se v našich domech tančí

1. Kéž se v našich domech tančí, kéž je radost v ulicích. Kéž se naše srdce smáčí v modlitbách Tě chválících.
R: Z horských štítů do údolí naše chvála tobě zní, písně díků, uctívání zem i nebe naplní.

2. Buď nám světlem, které svítí těm, v temnotách a nesnázích. Kéž svým dechem plným lásky celou zemi zaplavíš.
R: Z horských štítů …

3. /:Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.:/