Králi, milost nám dej

Králi, milost nám dej, přijď, a uzdrav naši zem, očisť ji Svým Duchem, uzdrav dotykem, klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane, přijď s láskou Svou sem k nám.