Laudate omnes gentes

/:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:/
(Zpívejte národové, zpívejte Pánu! Zpívejte národové, svou chválu Pánu.)