Lidé všech národů tleskejte v dlaně

/:Lidé všech národů tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně!:/ /:Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, On je Král velký nad celou zemí.:/