Maria – vánoční

1. Večer nad krajem se skláněl, v tichém šeru Betlém stál. Někde v dáli štěkot zazněl, to jak pastýř ovce hnal. Jenom Maria a Josef bloudí temnou ulicí, tolik zraňují ty oči, její oči prosící.
R: /:Maria, Maria, Maria, Maria.:/

2. Josef stojí zas u dveří, má tu s sebou ženu svou, čeká malé, kdo uvěří, jsou chudí, platit nebudou. Dveře zavřely se zvenčí, pak jen letmý pohled zpět, tady mají srdce menší, neplač, řekni jen pár vět.
R: /:Maria, Maria, Maria, Maria.:/

3. Vyšli z města, čas se krátil, našli malou krytou stáj, víš, to Pán se k nám zas vrátil, spolu najdem si tu ráj. Oči hvězd, ty nás vždy vedou, do střech tiše sednul chlad. Dej mi ruku, jsem tu s tebou, dnes jen láska smí nás hřát.
R: /:Maria, Maria, Maria, Maria.:/