Máš v duši píseň

1. Máš v duší píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty, kdo se souží.
R: Maria, s Tebou, Maria, království lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria království lásky se otvírá.

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě volají.
R: Maria…

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, Božímu světu.
R: Maria…