Mé dlaně zvednuté

Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj, tak jako večerní obětní dar. Modlitba má ať k Tobě stoupá, tak jako vůně kadidlová.