Můj Bůh je můj štít

/:Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím, On mi odpoví a mocí Svého jména vysvobodí.:/ Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých. Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, aleluja.