Na cestu s námi vyjdi, Pane

1. Na cestu s námi (na cestu s námi) vyjdi, Pane (vyjdi, Pane), my nesmíme (my nesmíme) na místě stát (na místě stát). Když zbloudíme (když zbloudíme), podej ruku (podej ruku), když upadneme (když upadneme), pomoz nám!
R: /:A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď), doveď nás!:/

2. Zažeň smutek (zažeň smutek), navrať radost (navrať radost), oslabeným (oslabeným) dodej sil (dodej sil), bychom jiným (bychom jiným) nést pomohli (nést pomohli) tíhu kříže (tíhu kříže) přes ten svět.
R: /:A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď) doveď nás!:/

3. Když k Ježíši (když k Ježíši) odejdeme (odejdeme), ať nepláče (ať nepláče) pro nás žádný (pro nás žádný), vždyť my přece (vždyť my přece) žít s ním chceme (žít s ním chceme) k Jeho chvále (k Jeho chvále) navěky žít.
R: /:A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď) doveď nás!:/