Na hlubinu zajeď

R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu. Bůh tolik miloval, kapkou krve, krůpějí potu Ježíš tebe kupoval.

1. /:On tě miloval prvý,:/ /:On tě kupoval krví.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…

2. /:Tíhu lidské viny,:/ /:vzal na Sebe jiný.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…

3. /:Lékař je duší i těla,:/ /:Jemu se odevzdej zcela.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…

4. /:Na vysoké hoře v tichu:/ /:poznáš tíhu svého hříchu.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…

5. /:Vírou zajeď na hlubinu,:/ /:má sílu uzdravit tvou rakovinu.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…

6. /:On tě miloval prvý,:/ /:On tě kupoval krví.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…