Nádherný

1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé září nade mnou. S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát, jak je nádherné víc Tě znát.
R: Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán. Hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát, jak je nádherné víc Tě znát.

2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán, Tobě chválu a díky vzdám, jak je nádherné víc Tě znát.
R: Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán…

3. Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít, jak je nádherné blíž Ti být.
R: Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán…