Narodil se Boží syn

Narodil se Boží Syn, nebe se raduje s Ním, miminko začalo žít, Boží slovo zkouší pít. Učí se radovat, v životě kralovat, s trápením za Otcem jít.

R: Boží láska nádherná, čistá jako sníh, zapálila plamínek Ducha v očích tvých. Otec tvůj tě miluje, Bůh tě drží v rukou Svých, před chvílí bylo zapsáno tvé jméno v nebesích, andělé se radují nad každým spaseným, haleluja zpívají, tančí radostí. Boží láska zvítězí, ať to každý ví, cestu lidem ukazuj do Jeho království.