Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, Ten na svět poslán jest, radujeme se. Z života čistého…

3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na Se, radujme se. Z života čistého…

4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého…