Nedělní chvalozpěv

1. Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána, v radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

2. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže, kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše. Vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

4. Úzkostmi moře Rudého prošli jsme v Jeho síle. Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé jméno chválí Boží lid, ó, Tvůrce všehomíra!
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.