Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána, /:jej ovinula a zavinula:/, plenčičkama.

3. Andělé nebeští k němu přišli a také pastýři hned se sešli, /:jeho vítali, jeho chválili:/, dary nesli.

4. My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /:Ježíše svého, Pána našeho:/, přivítejme.

5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny, /:pohlédni na nás a přijmi od nás:/, tyto dary.

6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský /:jak jsi spanilý a ušlechtilý:/, celý krásný.

7. Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý králi a Pane náš, /:svoje poddané, tobě oddané:/, ty dobře znáš.

8. Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /:na které jistě čekalo lidské:/, pokolení.