Nyní pokloňme se před Králem

/:Nyní pokloňme se před Králem, klekněme před naším Stvořitelem,:/ vždyť On je náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho, stádem, jež On Sám vodí, rukou Svou Bůh nás vodí.