On je Pán

On je Pán, On je Pán, Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán. Každé koleno ať poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.