Otče chválím

/:Otče chválím jméno Tvé posvěcené, Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/ /:Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé.:/