Otče můj drahý

1. /:Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé, kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi,:/ můj nejvyšší.
R: /:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši,:/ můj nejvyšší.

2. /:Ježíš, ó Ježíš, v Jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi,:/ můj nejvyšší.
R: Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi…