Otče náš nebeský

R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám, v srdcích všech dětí Tvých /:ať vítězí vůle Tvá.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, řekni, jak vůle Tvá zní? /:Bojuj až do vítězství.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

3. Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá, toužím teď vůli Tvou znát. /:Odpusť mu tak jako já.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

4. Tam, kde Duch svatý přichází, dary Své rozdává. Jaká je teď vůle Tvá? /:Co dal jsem ti, předávej dál.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.