Otevři, Pane, ústa má

R: Otevři, Pane, ústa má a budu Tě chválit, otevři, Pane, oči mé a budu Tě chválit, otevři, Pane, srdce mé a budu Tě chválit.

1. Novou mě píseň naučíš, já ji pak zazpívám, chválím Tě, Pane Nejvyšší, čest a díky vzdám.
R: Otevři, Pane, ústa má…

2. Ukaž mi krásné dílo Tvé, přírodu, slunce jas, jež mne k Tvé chvále stále zve, dnes a zítra zas.
R: Otevři, Pane, ústa má…

3. Do srdce vlož mi ruku svou, nauč mně milovat, do světa půjdu písní svou lásku rozdávat.
R: Otevři, Pane, ústa má…