Pán dá požehnání

R: /:Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.:/

1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou Jeho jména.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…

2. Hospodinův hlas nad vodami. Hospodin nad spoustami vod, Hospodin, jak je mocný. Hospodin, jak je velkolepý.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…

3. Vznešený Bůh zaburácel hromem, v Jeho chrámu všichni volají „Sláva“! Hospodin trůnil nad potopou. Navěky bude jako Král.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…