Pane Bože, přijď k nám

/:Pane Bože, přijď k nám ve Své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid Svůj. Přijď Ježíši k nám, Ty jsi hlava Své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce Svého.:/ Pane Bože přijď k nám.