Pane, přijď

Pane, přijď s mocí Svou, Pane, přijď. Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď. Buď vůle Tvá vždy zjevená, posvěť Se v nás. Vystroj nás k službě Své, Pane, žehnej nám.