Pánu ať zní píseň chval

R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.

1. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On navěky vládne. Králů Král, králů Král, pánů Pán, pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.

2. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! Dej Svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná. Králů Král, králů Král, pánů Pán, pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.

3. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On na věky vládne. Králů Král, králů Král, pánů Pán, pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.

4. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! Dej Svou moc, Pane, požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná. Králů Král, králů Král pánů Pán, pánů Pán.
R: /:Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.:/