Pastýři

1. Noc plná hvězd, pastýřů šest, mrazivá pláň a kolem ovcí stádo spí, najednou zář, laskavý hlas k pastýřům vyděšeným takto hovoří:
R1: Neváhejte, do města pospíchejte, uvidíte tam něco, co svět ještě neviděl. V chudé stáji, nad kterou hvězda stojí, na seně leží všeho světa Spasitel.

2. Zmizela zář, zmizel i hlas, pastýři vstávají a za hvězdou se dávají. Ten divný hlas ohlásil čas, kdy slova proroků se skutkem stávají.
R2: Neváhali a k Betlému spěchali, čekali, že uvidí něco, co svět neviděl. Vidí stejně jen dítě obyčejné, ale v tom Boží pokoj všechny obestřel.

3. Aleluja, aleluja začala právě nová kapitola v dějinách, láska se nám narodila a kdo jí uvěří, ten nemusí mít strach.
R1: Neváhejte, do města pospíchejte, uvidíte tam něco, co svět ještě neviděl…
R2: Neváhali a k Betlému spěchali, čekali, že uvidí něco, co svět neviděl…