Pojď ke mně blíž

1. /:Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství.:/ /:Bůh si vzpomněl na Své slovo, splnil dávná proroctví.:/

2. /:Ten, který byl, Ten, který je, Ten, který bude až na věky:/ /:poslal světu Mesiáše, jak zněl příslib odvěký.:/

3. /:On přišel sem na naši zem kázat o lásce a pokání.:/ /:Svou krev prolil za nás všechny, zve nás k následování.:/

4. /:Já za ním jdu, pojď také ty, půjdou nás zástupy, já to vím,:/ /:cestou úzkou, která vede do Kristova království.:/