Pojď, teď je ten čas Jej chválit

R: Pojď, teď je ten čas jej chválit, pojď, své srdce můžeš Králi dát. Pojď, teď je ten čas jej chválit, pojď před Králem svým teď můžeš stát, tak pojď.

1.Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní, slavný poklad navěky zůstává těm, kdo Tě milují.
R: Pojď, teď je ten čas jej chválit…

2.Tobě dávám život svůj, vím, že jsi Pán, před Tebou se pokloním rád. Srdcem, duší i sílou svou, vším chci Tě milovat.
R: Pojď, teď je ten čas jej chválit…