Pojďte ke Mně všichni

1. Pojďte ke Mně všichni ááá, kdo jste obtíženi ááá, pojďte ke Mně všichni ááá, kteří pracujete!
R: /:Já Vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.:/

2. Vemte svoje břímě ááá, učte se ode Mě ááá, Vemte svoje břímě ááá, učte se ode Mě!
R: /:Já Vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.:/