Požehnaný jsi, Bože

1. Požehnaný jsi, Bože, na věky, z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, chléb Ti zde přinášíme.
I. Hmmm…

2. Požehnaný jsi, Bože, na věky, z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, víno Ti přinášíme.
II. Hmmm…

3. Požehnaný jsi, Bože, na věky, z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, dary Ti přinášíme.