Právě teď

1. Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!

2. On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval,) tak Pána svého chval!