Přijď již

1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření. Přijď již a proměn svět náš celý v nové stvoření.
R: Duchu svatý, nás Svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj Svůj.

2. Probuď Svým dechem kosti suché, zažeň temnotu, najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
R: Duchu svatý, nás Svou mocí v lásce obnovuj…

3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
R: Duchu svatý, nás Svou mocí v lásce obnovuj…