Přiznej Pánu jeho moc a čest

1. /:Přiznej Pánu Jeho moc a čest, vyznej Ho ústy a chval Ho srdcem svým.:/
R: /:Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je Pán.:/

2. /:Vždyť Bůh dává dary své a moc všem toužícím, (a) těm, kdo poprosí.:/
R: /:Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je Pán.:/