Shlédni dnes, prosíme

1. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme Ti. Nemáme nic jen to, co Ty nám dáš, to z lásky v oběť dáváme Ti.

2. Na chléb a víno, lásku a bolest, srdce i vůli, ať vše je Tvé. V naději sílu a v Tebe víru, co dal jsi každému, ať vše je Tvé.

3. Modlitby moje, čas, který zbývá, úsměv i slzy, ať vše je Tvé. Vítězství nad zlem i nad sebou samým, nad pýchou svou zpívám: ať vše je Tvé.

1. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme Ti. Nemáme nic jen to, co Ty nám dáš, to z lásky v oběť dáváme Ti.