Sláva, Ježíš je Pán

/:Sláva, Ježíš je Pán, Ježíš je králů Král!:/