Sláva na výsostech Bohu

1. Ve stáji děťátko chudé spí, hle jaký to děje se div. Bůh dal mu slávu a království, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.

2. To přišel na zem k nám Boží Syn, hle jaký to děje se div, ukázat cestu všem ztraceným, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.

3. Pastýři přišli se poklonit, hle jaký to děje se div, na cestu zářil jim nebes svit, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.

4. Mudrci poklekli u jeslí, hle jaký to děje se div, svou moudrost v oběť mu přinesli, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.

5. Dejme se na cestu k Betlému, hle jaký to děje se div, svěřme své schopnosti jen Jemu, ať není svět jaký byl dřív.
R: /:Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.:/