Sláva, náš Pán je živ!

Sláva, náš Pán je živ! Sláva, je vzkříšený. Sám nad smrtí zvítězil, sláva, z mrtvých vstal náš Pán!