Slunce Kristovy lásky

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, (slunce Kristovy lásky ať ozáří nás), oheň svatého Ducha ať zapálí nás (zapálí v nás), ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se Jeho milost oslavovat má.