Slyšte, slyšte

1. Slyšte, slyšte pastuškové, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině u betlémské krajině.

2. Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují, pacholátku nadšeně, jež si hoví na seně.

3. Děťátko je synek Boží, nemá pozemského zboží. Tak zde leží maličký synek chudé matičky.

4. A tam od východu z dáli pospíchají moudří králi, aby vzdali chválu, čest tomu, jenž Pán králů jest.

5. I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji, zpěv andělský odtud zní, sám syn Boží bydlí v ní.