Spáso má

/:Spáso má, Králi mého srdce, štíte můj, ochránce, nádherné je v Tvém domě být.:/