Svorni jsme

1. Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.

2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.

3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna Jeho, v Němž vše smysl nachází a každý chval dar Ducha, Jenž svornosti předchází.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.