Svý kroky rozezpívej

R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja, chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej.

1. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) za vše co nám dává, (za vše co nám dává,) za vše, co nám bere, (za vše, co nám bere,) patří Pánu sláva, (patří Pánu sláva.)
2. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) že se stará aby, (že se stará aby,) nepropadli smrti, (nepropadli smrti,) Jeho lidé slabí, (Jeho lidé slabí.)
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…

3. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) novou cestu klestí, (novou cestu klestí,) v době, která zná jen, (v době, která zná jen,) pomíjivé štěstí, (pomíjivé štěstí.)
4. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) křížem přišel říci, (křížem přišel říci:) Já jsem cesta, pravda, (Já jsem cesta, pravda,) osvobozující, (osvobozující.)
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…

5. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) zdroji pravé spásy, (zdroji pravé spásy,) doutnající oheň, (doutnající oheň,) láska neuhasí, (láska neuhasí.)
6. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) jako děti Boží, (jako děti Boží,) že v člověku láska, (že v člověku láska,) lásku stále množí, (lásku stále množí.)
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…

7. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) burcuje Svým slovem, (burcuje Svým slovem,) starej svět už umřel, (starej svět už umřel,) my žijeme v novém, (my žijeme v novém.)
8. Vzdejme Pánu díky, (vzdejme Pánu díky,) mění dávné řády, (mění dávné řády,) Bůh už není v dálce, (Bůh už není v dálce,) Kristus žije tady, (Kristus žije tady.)
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…