Tobě, Králi, toužím

Tobě, Králi, toužím Ti chválu vzdát. Celým srdcem chválím jméno Tvé. Ze vší síly zpívám a vzdávám dík. Před Tebou se skláním, Pane můj. /:Dávám Ti srdce své, i duši svou, chci jen pro Tebe žít. Ve svých nadechnutích, ve svých procitnutích, chci jen Tvou cestou jít.:/