Tobě, Pane, Králi náš

R: Tobě, Pane, Králi náš, toužím zpívat píseň chvály. Tobě, Pane, Králi náš, poklonit se lásce Tvé.

1. Tvé stvoření, Tvé stvoření, andělé a svatí, andělé a svatí, země i vesmír, země i vesmír Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…

2. Rosa a déšť, rosa a déšť, slunce a luna, slunce a luna, hvězdy zářící, hvězdy zářící Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…

3. Oheň a žár, oheň a žár, jíní a sněhy, jíní a sněhy, teplo a chlad, teplo a chlad Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…

4. Noci a dni, noci a dni, temnota i světlo, temnota i světlo, blesky ohnivé, blesky ohnivé Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…

5. Vrchy a hory, vrchy a hory, rostliny země, rostliny země, ptactvo nebeské, ptactvo nebeské Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…

6. Národy země, národy země, služebníci Páně, služebníci Páně, všichni tvorové, všichni tvorové Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…