Tobě patří chvála

/:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: „Ty jsi Pán!“:/ /:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný (nádherný), celý svět se Ti klaní.:/ /:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme:“Ty jsi Pán!“:/ /:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný (nádherný), celý svět se Ti klaní.:/ Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi Alfa, Omega. /:Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj.:/