Toužím s Tebou být

Toužím s Tebou být, toužím velebit svaté jméno Tvé, toužím zakusit Tvoji svatost, tolik, tolik velikou. Pane, přijmi dnes, dlaně mé zvednuté, přijmi dík, přijmi chválu, Pane, můj Králi nejvyšší. Pane, /:sešli pokoj svůj, Pane sešli uzdravení. Pane, my Tě chválíme, voláme dnes: „Ježíš je náš Pán.“:/