Tvá krev

/:Pane můj, Tys můj Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh.:/ /:Pane můj, Tys můj Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh.:/ /:Svatá a mocná Tvá krev, svatá, omývá každý náš hřích.:/ /:Tvá krev i mě omývá, Tvá krev prolitá.:/