Tvé světlo

1. Tvé světlo nám Pane v tmách jasně září, v něm oči mé uvidí krásu, pro níž srdce mé Tebe chválí. Vím, navždy chci s Tebou žít.
R: Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh. Ty jsi tak plný lásky, hodný uctívání, jsi pro mě ten nejúžasnější.

2. Králi všech dnů v nebesích oslavený, z lásky jsi k nám sestoupil. Bůh, který sám slovem Svým zemi stvořil, kvůli nám se ponížil.
R: Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh…

I. /:Já sotva vím, cos zaplatil, abys můj hřích na kříži smyl.:/
R: /:Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh…:/