Tvé tělo, Pane, přijímám

Tvé tělo, Pane, přijímám, Tvou církev, Pane, přijímám, /:dotýkám se hříchů, dotýkám se ran, jsou mé, jsou Tvé, Pane, přijímám.:/